Springerspanielit ry:n Er…

kesäkuu
lauantai
5

Luhtilaukkaajien juoksuharrastaja 2018            76 kpl

Kauden 2017 päätöskyselyn tulokset

Luhtilaukkaajien juoksuharrastaja 2017

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hyvinkäällä, Ravintola Nelsonissa lauantaina 3.3.2018.
Paikalla oli 17 osallistujaa n. 400:sta jäsenestä.

 
Vinttikoiraliitto on asettanut sääntötoimikunnan, jonka tehtäväksi on annettu valmistella muutoksia koesääntöihin (pitäen sisällään myös järjestämisohjeet ja niiden liitteet).
Sääntötoimikunta pyytää nyt toimihenkilöitä ja jäsenkerhoja esittämään havaitsemiaan muutostarpeita koesääntöihin.
Sääntötomikunta käsittelee esitykset ja tekee harkintansa mukaan tarvittavat muutokset koesääntöihin. Muutosten valmistuttua säännöt ja liitteet käsitellään ja hyväksytään niiden tahojen toimesta, jotka on voimassa olevissa säännöissä määritetty.
Esityksen sisällön tulee olla seuraavanlainen:
· Selvitys siitä miksi kyseinen asia on tarpeen muuttaa, mikä on epäkohta joka halutaan korjata.
· Erittely muutettavista kohdista voimassa olevissa koesäännöissä. Toisin sanoen lista sääntökohdista, otsikon numero ja teksti.
· Esitys siitä miten säännöt pitäisi muuttaa.
Jokainen erillinen muutostarve tai epäkohta omana esityksenään.
Sikäli, että Luhtilaukkaaajien jäsenistö haluaa esittää muutostarpeita, tulee ne toimittaa sähköpostilla hallitukselle 29.1.2018 mennessä osoitteeseen tiina.vaittinen (ät) luhtilaukkaajat.net .
Huomioikaa ohjeistus esityksen sisällöstä!