SIC ry

huhtikuu
lauantai
29
10:00

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja vuoden 2017 tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toiminnantarkastajina jatkavat Maaret Ridanpää ja Kirsti Helje, varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Pesonen ja Ulla Sommer. Kiitokset heille!

Luhtilaukkaajien hallitus päätti järjestää kauden päätteeksi toiminnan arvioimiseksi kyselyn jäsenille ja treeneissä käyneille. Kysely järjestettiin verkkokyselynä 11.12.2017-31.1.2018 välisenä aikana. Toiveena ja tarkoituksena oli saada palautetta pääosin treeneissä käyneiltä, koskien tiistain harjoitusten sujumista ja mahdollisia haasteita koskien. Koska kyselyn tavoitetta ei alunperin rajattu riittävän selvästi, se paisui ja kysymysten määrä oli lopulta varsin mittava.

Kyselyn rakenteessa pyrittiin alusta alkaen siihen, että kysymyksissä oli mukana myös sanallinen palauteosa: palautteeksi toivottiin parannusehdotuksia tai ajatuksia, miten kussakin osa-alueessa voitaisiin toimintaa kehittää. Sanallisia vastauksia, kuten odottaa saattaa, tuli kuitenkin selvästi vähemmän kuin kyselyyn osallistumisia.

Jorma Pesonen esitteli koosteen kyselystä kevätkokoukselle, jossa harrastajilta saatu palaute käsiteltiin. Kokouksen osallistujat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun palautteesta. Luhtilaukkaajat ry julkaisee kyselyn vastauskoosteen myöhemmin internetsivuillaan

Luhtilaukkaajat jakoi Suomen Vinttikoiraliitto ry:n hopeiset ansiomerkit kerhon ja vinttikoiraharrastuksen eteen tehdystä ansiokkaasta työstä seuraaville henkilölle:

Mikko Pynnönen, Minna Saarikko ja Jorma Pesonen

Lisäksi kokousessa jaettiin kerhon kiertopalkinnot vuoden 2017 näyttelyissä ansioituneille koirille ja annettiin kukkatervehdys buffettitoiminnasta Kati Saarikolle ja Tarja Jokiperälle.

Tästä ponnistetaan uuteen kauteen, kevättä odotellen!

Terkuin,

Tiina